2ªJORNADA PER AL CURS DE CRE INFANTIL DIA 30/ENERO/20162ª JORNADA PER AL CURS DE CRE INFANTIL
COMSUMIDOR S RECONEGUTS COM EXPERTS
per a tota associacions cultural que utilise material pirotècnic en i sense marcat CE, en la normativa ITC 18 (RD 989/30 DE OCTUBRE 2015 en les modalitats

Modalidades: DESPERTA, PASSEJA, CORDA, CORREFOCS
DIA 30 DE GINER  BURJASSOT
FALLA, MARIA ROS SANTO
TOMAS Nº 11 BAIX

INFORMACIO: TLF CONTACTE 622384963 /610267338
INCRIPCIONS: http://www.coetburjassot.blogspot.com.es

No hay comentarios: