DIA DE COETÁ

Bullguera en estes lletres

a tots vostes , poder contar

lo que sent un coeter

el dia de la coetá

corda

La jornada comença prompte

pues et corre per lo cos

el cuquet eixe nervios

del que espera impacient

que aplegue per fi el moment

de fer realitat un comte.

VESTIMENTA

El primer pas es triar

la roba que a tals efectes

durant tot l'any has guardat

en puesto molt ben llogat,

per a no tindre desperfectes

i despres no lamentar.

Despres prepares també

els tapons de les orelles

el mocador per al cap

els guants, les botes , el casc,

i si es dona el cas, les ulleres.

PREPARATIVOS COETA

Una volta ja en el lloc

reunits tots els companys

es dona pas a un ritual

un tant curios com estrany.

Lo que abans tot era festa

entre bromes i sorolls

es torna,un tant nervios,

en murmull que apenes se escolta.

Sol vestir al tirador

una persona de confiança,

ja siga amic o familiar,

sent un mes del ritual

que envolta, esta tradició.

CAJON  COETS

El moment d'entrar en la tanca

es únic de cada ù

i sols ù mateix sap

lo que li pasa pel cap;

Jo personalment li pregue

a nostra mare de Deu

que ixcam tots com em entrat.

BENDICION DON JOSE

Cuant s'escolta l'esclat

d'eixe primer coet

comença l'estat de tensio

i es manté fins el moment

envoltat de foc , flames,i espurnes,

d'acabar el últim tro.

coeta3

I si bé s'acabat tot

complinse nostre desits...

eu celebrarem de tot cor,

que no i haja ningun ferit

en esta nostra coeta

del poble de Burjassot.

J.R . JUAN RAFAEL JIMENEZ

No hay comentarios: